گالری

اهدای حکم دکتر شادی جمیلی وزارت علوم
بازدید از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
تامین تجهیزات خوابگاه های دانشگاه تهران
جلسه روسای دانشگاه ها در دانشگاه علم و صنعت
جشن نخبگان ۹۷ قلمچی
کمک بنیاد به سرپل ذهاب
ششمین جشنواره خیرین و واقفین دانشگاه تهران
گردهمایی بورسیه های دانشگاه تهران
آغاز سال تحصیلی با حضور ریاست جمهوری
کنفرانس حکمرانی و سیاست
بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب
تعمییرات سرویس بهداشتی مدارس روستاهای شهرستان ایجرود
جلسه تجلیل از دکتر خاوندکار و دکتر زالی
ضیافت افطار دانشکده کار آفرینی
ضیافت افطار بنیاد حامیان
کمیته اشتغال
بازدید از برج فناور دانشگاه امیر کبیر
بنیاد حامیان دانشگاه شریف
جشن چهلمین سالگرد دانشگاه زنجان
جلسه مرداد بورسیه های بنیاد نیکوکاری جمیلی
جلسه دفاع دکترا در دانشکده کارآفرینی
دانشگاه شهید بهشتی
گردهمایی خیرین کشور به میزبانی بنیاد نیکوکاری جمیلی
کنفرانس حکمرانی و سیاست