درخت وقتی سبز می‌شود که گل‌هایش میوه داده باشند و آدمی وقتی لبخند می‌زند که تلاش‌هایش به بار نشسته باشد. ما نیز در بنیاد نیکوکاری جمیلی سال‌هاست که با تلاش در جهت به بار نشستن این لبخندها، امیدوارانه رو به جلو گام برمی‌داریم و درحالی که در دستان جوانه‌های سبز دانش لوح تقدیر و بر گردن‌شان مدال‌های رنگارنگ تصور می‌کنیم، کنارشان ایستاده‌ایم و بر تحقق این مهم تلاش می‌کنیم. هر انسان اشارتی است به فرصتی نو برای موفقیتی تازه و هر فرصت غنیمتی است برای سهیم شدن در رقم زدن این موفقیت‌ها. 5 سپتامبر روز جهانی خیریه، بر تمام نیکوکاران خیری که با هدف گسترش لبخند، از کاشت جوانه‌ی یک نهال تا ثبت لبخند یک نونهال، زیستن را صرف می‌کنند، مبارک باد.